Realizacja projektu unijnego z funduszy europejskich

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest obecnie uznawane za jedno z lepszych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Przede wszystkim dlatego, że są to najczęściej pożyczki bezzwrotne, warunkiem jest jednak prawidłowe ich wykorzystanie, zgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym we wniosku unijnym. Instytucją zajmującą się przydzielaniem funduszy oraz weryfikacją, czy są one odpowiednio wykorzystywane są Regionalne Instytucje Finansujące.

W przypadku gdy wniosek unijny zostanie rozpatrzony pozytywnie i firmie zostaną przyznane środki finansowe z Funduszy Europejskich, wówczas firma może otrzymać pieniądze w dwojakiej postacie, albo jako zaliczkę, albo refundację. W przypadku zaliczki firma powinna otworzyć specjalne konto, na które trafią pieniądze, operacje na tym koncie powinny dotyczyć wyłącznie spraw związanych z realizacją wniosku unijnego. Pod koniec etapu konieczne będzie rozliczenie wniosku i przedstawienie także obrotów z tego kąta, aby udowodnić, że pieniądze zostały wykorzystane w całości z gonie z ich zadeklarowanym przeznaczeniem. Drugą formą finansowania w ramach funduszy europejskiej jest refundacja, UE zwraca część środków jakie zostały przeznaczone na finansowanie działań w ramach realizacji poszczególnych punktów wniosku unijnego. Zwroty te odbywają się na podstawie dostarczanych przez przedsiębiorców w ramach rozliczeń kolejnych etapów – faktur VAT.

Obok rozliczania kolejnych etapu przedsiębiorcy mają także obowiązek informować o realizacji projektu unijnego, między innymi za pośrednictwem strony internetowej, która powinna zawierać określone informacje, firmy, które mają doświadczenie w tworzeniu stron www na potrzeby projektów unijnych można znaleźć tutaj – portal wycenione. Obok strony internetowej często konieczne jest zamówienie także specjalnej tablicy lub tablic informacyjnych, a jeśli ze środków unijnych kupowany jest sprzęt konieczne będzie również oklejenie go naklejkami z informacją, że pochodzi on z tych funduszy.