Ubezpieczenia, z których korzystają firmy

Ubezpieczenia to bardzo szeroka tematyka, jednak prowadząc firmę przedsiębiorca styka się z wieloma formami i rodzajami ubezpieczeń. Jedne z nich są stosowane szeroko, przez niemal każdą firmę, inne stanowią obowiązek nałożony przez prawo, a jeszcze inne to specyficzne ubezpieczenia skierowane do konkretnej branży lub wykorzystywane tylko w przypadku podjęcia przez firmę określonych działań.

Do ubezpieczeń, z których przedsiębiorca zmuszony jest korzystać należy zaliczyć te określane przez prawo polskie, będzie to zatem ubezpieczenie społeczne, a do stycznia 2018 r. było to także ubezpieczenie zdrowotne. Nie oznacza to, że od tego roku przedsiębiorcy nie płacą ubezpieczenia zdrowotnego – owszem nada jest ono płacone, ale nie funkcjonuje już jako odrębna składka. Przedsiębiorcy zobowiązany jest płacić ubezpieczenie zarówno dla siebie, jak i swoich pracowników. W ramach tego ubezpieczenia może on bezpłatnie korzystać z usług medycznych a w przyszłości będzie mu wypłacana emerytura.

Wśród ubezpieczeń, z który firmy korzystają wyłącznie w momencie, gdy podejmują one określone działania można wymienić między innymi ubezpieczenia podróży służbowej, które są wykupowane dla pracowników, których firma chce wysłać w delegacje, czy ubezpieczenia wadialne, z których korzystają firmy, które biorą udział w przetargach. Innym przykładem mogą być ubezpieczenia w handlu zagranicznym, które podejmują firmy zajmujące się eksportem.

Coraz popularniejsze staje się korzystanie z ubezpieczeń podczas nawiązywania współpracy między firmami. Dzięki takim ubezpieczeniom firmy podnoszą swoją wiarygodność w oczach partnerów, same także mają większą swobodę działania. Przykładami takich ubezpieczeń stosowanych podczas podpisywania kontraktów mogą być ubezpieczenia kredytu kupieckiego czy gwarancje takie jak – ubezpieczenie kontraktu. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego bywa także nazywane gwarancją zapłaty wierzytelności handlowych, jeśli firma nie może czy nie chce zapłacić za towar czy usługę, wówczas dostawcy danego dobra wypłacana jest kwota ubezpieczenia.

Wśród ubezpieczeń, z których korzystają przedsiębiorcy są także ubezpieczenia, po które sięgają także osoby prywatne, takie jak ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia na wypadek kradzieży, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, OC i AC, czy ubezpieczenia maszyn i urządzeń.

Spektrum ubezpieczeniowe jest naprawdę szeroki, a prowadząc działalność gospodarczą w zasadzie nie da się uniknąć kwestii ubezpieczeniowych.