Zasada ograniczonego zaufania w biznesie

W wielu książkach poświęconych zasadom skutecznego prowadzenia biznesu można odnaleźć stwierdzenie, że budowanie zaufania jest jednym z najważniejszych elementów, które budują sukces firmy. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, jednak podejmując działalność biznesową należy zawsze mieć na uwadze zasadę ograniczonego zaufania.

Zasada ta zakłada traktowanie partnerów biznesowych jako odpowiedzialnych profesjonalistów, ale mówi także, że nawet oni mogą popełnić błędy. Dlatego też podejmując współpracę zwłaszcza za pierwszym razem należy kontrolować proces zlecane podwykonawcą czy uważnie przyglądać się pracy firm, z którymi podejmujemy współpracę.

Należy także pamiętać, że biznesmeni to osoby najczęściej bardzo kontaktowe i sprawiające bardzo pozytywne wrażenie. Nie zapominajmy jednak, że są to ludzie nastawieni na zysk i to do niego będą zawsze dążyli, dlatego też podejmując jakąkolwiek współpracę między firmami należy sporządzić umowę i uważnie ją przestudiować, aby mieć pewność, że odpowiada ona obu stroną kontraktu. Nawet jeśli znany osobiście właściciela firmy, z która podejmujemy współpracę należy zadbać, aby postanowienia dotyczące kooperacji przybrały formę pisemną, umowy ustne są bowiem o wiele trudniejsze do udowodnienia i w razie nieporozumień trudno nam będzie dochodzić swoich praw.

Niestety często firmy o zasadzie ograniczonego zaufania przypominają sobie dopiero po fakcie, kiedy to zgodziły się na współprace „na słowo” i okazało się, że kontrahent nie dotrzymał swojej części umowy.

Niekiedy firmy nie mogą dotrzymać swoich umów z przyczyn od siebie niezależnych, bywają sytuacje, w których to działanie czynników zewnętrznych, splot niefortunnych wydarzeń czy wina ich partnerów biznesowych sprawia, że nie dotrzymują oni warunków kontraktów. To jednak powoduje straty, dlatego część firm zabezpiecza się przed taką możliwością, przykładem działania, którego celem jest dopilnowanie, aby umowa została wypełniona należycie jest wymaganie od kontrahentów, z którymi podpisują umowę gwarancji wykonania kontraktu. Dokładnie na temat tego instrumentu oraz warunków korzystania z niego można dowiedzieć się wchodząc na stronę – gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-nalezytego-wykonania-kontraktu.

Nie da się prowadzić biznesu nie mając żadnego zaufania do innych przedsiębiorców, jednak chcąc uniknąć stresów i strat zawsze należy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania i dbać o to, aby wszelkie postanowienia i układy przybierały postać pisemnych kontraktów.