Firma a urzędy

Każde przedsiębiorstwo już na początku swojego funkcjonowania zobowiązane jest w wielu kwestiach kontaktować się z urzędami. Niekiedy są to jedynie kontakty standardowe i formalne, ale zdarzają się także sytuacje wyjątkowe, dlatego też aby mieć pewność, że wszystko potoczy się zgodnie z interesem przedsiębiorstwa wiele firm decyduje się na wynajęcie profesjonalnego przedstawiciela, który zajmuje się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi związanymi z firmą. Taką osobę można zaleźć między innymi za pośrednictwem strony – slotakancelaria.pl.

CEIDG oraz KRS

Już na początku swojej działalności przedsiębiorcy muszą zacząć odwiedzać urzędy. Gdy firma powstaje konieczne jest jej zarejestrowanie w odpowiednim urzędzie. W zależności od wybranej formy prawnej może to być Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy. W przypadku CEIDG udają się tam osoby, które chcą zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Wszystkie pozostałe rodzaje spółek rejestrowane są w KRS.

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to kolejny urząd jaki należy poinformować o powstaniu nowej firmy. Do ZUS – u należy zgłaszać także wszystkich nowo zatrudnianych pracowników, również sami pracodawcy zgłaszają się do ubezpieczenia w ZUS. Do ZUS należy także udać się ze zwolnieniem lekarskim, które trwało ponad 2 tygodnie (zarówno w przypadku pracowników, jak i właścicieli firmy). ZUS należy także poinformować o urlopach macierzyńskich.

US

Urząd Skarbowy to kolejny organ, jaki należy poinformować o powstaniu spółki, wówczas też konieczny jest wybór formy rozliczenia oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że forma prawna oraz sposób rozliczenia są ze sobą powiązane. Firmy będące spółkami akcyjnymi nie mają możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości, musi to być księgowość pełna. Ponadto do Urzędu Skarbowego co roku wysyłane są zestawienia roczne oraz wszelkiego rodzaju podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

GUS

Firmy często objęte zostają także obowiązkiem sprawozdawczym przez Główny Urząd Statystyczny, gdzie mają obowiązek przedstawiania danych dotyczących firmy, uchylanie się od tego obowiązku pociąga kary grzywny.

To tylko niektóre z urzędów, z którymi przyjdzie firmie współpracować czy kontaktować się, w zależności od profilu działalności firmy będą do tej listy dochodzić kolejne urzędy. Dodatkowo każda firma musi się liczyć z kontrolą urzędników, którzy są do tego uprawnieni.