Holdingi i koncerny w Polsce

Holding i koncern to słowa, które często słyszy się w telewizji lub filmach, jednak wiele osób, nawet przedsiębiorców często nie do końca ma świadomość czym są holding i koncern lub mają mgliste pojęcie o takich organizacjach, ale nie wiedzą jaki jest ich status w polskim prawie. Jest to wiedza istotna, bowiem od niej zależy wiele obowiązków prawnych i podatkowych firm, między innymi kwestie cen transferowych, więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj – ceny transferowe.

Holdingnajogólniej rzecz ujmując można rzec, że holding jest to organizacja skupiająca spółki – córki, które są niezależne pod względem organizacyjnym i prawnym, posiadają także osobowość prawną oraz spółkę matkę, która jednak dzięki pakietom większościowym akcji w spółkach – córkach może decydować o ich zarządzie oraz podejmowanych decyzjach organizacyjnych. Spółki – córki są najczęściej zależne finansowo od spółki – matki. Holdingi często bywają także grupami kapitałowymi, jednak należy zaznaczyć, że nie jest to sto procent przypadków. Do utworzenia holdingu może dojść na wiele różnych sposobów, w wyniku wydzielania przedsiębiorstw, ich łączenia lub tworzone na bazie już wcześniej istniejących struktur wielozakładowych. Istnieje wiele różnych kryteriów podziału holdingów oraz ich klasyfikacji, do jednej z najpowszechniejszych należy klasyfikacja na podstawie kryterium branży i obszaru, mówi się wówczas o holdingach wertykalnych, horyzontalnych oraz diagonalnych. Holdingi horyzontalne skupiają przedsiębiorstwa prowadzące ten sam typ działalności, holdingi wertykalne to takie, które prowadzą różne rodzaje działalności, ale działalność ta dotyczy tego samego obszaru, natomiast holdingi diagonalne są to organizacje obejmujące spółki działające w różnych gałęziach gospodarki.

Koncernyjest to organizacja w swej istocie bardzo podobna do holding. Koncerny to formy organizacji gospodarczej, które skupiają spółki należące do jednego właściciela. Spółki te mają odrębną osobowość prawną, odrębne władzy i działają niezależnie, ale finansowo są uzależnione od jednego właściciela. Do powstania koncernów dochodzi poprzez skupianie kapitału w ręku jednego właściciela, a więc w drodze jego łączenia. Wyróżnia się dwa rodzaje koncernów, koncerny pionowe, które składają się z przedsiębiorstw zajmujących się poszczególnymi etapami procesów technologicznych, oraz poziome składające się z różnych spółek działających w obrębie jednej branży. Istnieje wiele powodów, dla których tworzone są koncerny, dzięki temu można zwiększać zyski i ograniczać konkurencję.