Prywatny dom opieki- na jakich zasadach można w nim umieścić seniora?

dom seniora

Decyzja o tym, aby umieścić osobę nam bliską w domu opieki zazwyczaj nie należy do najłatwiejszych. Z drugiej jednak strony, często zdarzają się sytuacje, kiedy takie rozwiązanie jest najlepszym z możliwych. Zazwyczaj dzieje się tak w momencie, kiedy bliska rodzina nie może sprawować całodobowej opieki nad seniorem, który ze względu na swój stan zdrowia czy podeszły wiek nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swojego gospodarstwa. Osoby, które cierpią na nieuleczalne choroby, zmagają się z bólem lub są niepełnosprawne, często wymagają opieki także i lekarskiej, o którą trudno w warunkach domowych. Wówczas należy poważnie rozważyć ofertę domu opieki dla seniora.

Publiczny czy prywatny dom opieki?

Osoba starsza może sama, we własnym imieniu ubiegać się o miejsce w publicznym domu opieki. Trzeba jednak przejść przez pewną procedurę, która rozpoczyna się od złożenia wniosku. W przypadku otrzymania miejsca w takim ośrodku, senior pokrywa 70% kosztów miesięcznych, które zazwyczaj oscylują w granicach 3 tysięcy złotych. Zadając więc sobie pytanie o to, kto płaci za dom opieki, można szybko zorientować się, że koszty ponosi sam senior. Pozostałą część kosztów pokrywa jego najbliższa rodzina, a w szczególnych przypadkach, kiedy senior nie posiada żadnej rodziny, dopłatą brakującej kwoty może się zająć gmina. W przypadku ośrodków prywatnych praktycznie zawsze wszystkie koszty spoczywają na seniorze oraz jego rodzinie. Dowiadując się więc, kto płaci za prywatny dom opieki widzimy, że całość kosztów przypada na seniora na mocy zawieranej z ośrodkiem umowy cywilno- prawnej.

Czy można uzyskać dofinansowanie do pobytu seniora w ośrodku prywatnym?

Możliwa jest i taka opcja. Zazwyczaj wchodzi w grę w sytuacji, kiedy senior albo nie ma rodziny, albo ta nie jest w stanie pokrywać kosztów pobytu, a sam senior dysponuje zbyt niskimi dochodami miesięcznymi. Dzieje się tak też w momencie, kiedy nie ma dla takiej osoby miejsca w ośrodku publicznym, a jedyną możliwą opcją staje się ośrodek prywatny. W przypadku prywatnego domu opieki, sami wybieramy ośrodek, który mimo wszystko powinien znajdować się w bliskim sąsiedztwie rodziny seniora. Możemy znaleźć ośrodki, w których koszt miesięcznego pobytu zaczyna się od 2 tysięcy złotych, ale i takie, które są znacznie bardziej luksusowe, a koszty mogą być nawet kilkukrotnie wyższe. Na cenę wpływa też lokalizacja- domy opieki, które są zlokalizowane w okolicy uzdrowiskowej zawsze będą znacznie droższe i na to trzeba być przygotowanym. Możemy polecić dom seniora Armadaklinik. Więcej informacji o tym, kto płaci za prywatny dom opieki można znaleźć w sieci, ale można też zwrócić się o poradę do Ośrodka Pomocy Społecznej lub umówić się na rozmowę w samym domu opieki. Ważne, aby poznać wszelkie szczegóły jeszcze zanim podejmiemy finalną decyzję pamiętając o tym, że ośrodek powinien być dostosowany do potrzeb samego seniora i w taki sposób odpowiadać jego oczekiwaniom, aby miał szanse się w nim szybko zaaklimatyzować.