Przemysł papierniczy na świecie

Technologia produkcji papieru

Przemysł papierniczy najogólniej rzecz ujmując zajmuje się wytwarzaniem papieru. Jest to proces wymagający użycia produktów drewnopochodnych oraz dużej ilości wody. Stąd też największe zakłady papiernicze są usytuowane najczęściej w pobliżu dużych rzek. W produkcji papier wykorzystywane są między innymi walce, które jednak różnią się o tych stosowanych w innych branżach. Wymagają bowiem wysokiej jakości powłok, które pozwolą wytworzyć papier pierwszego gatunku. Nakładanie powłok https://www.hannecard.pl/pl/produkty-i-uslugi/powloki-walcow-i-tulei/ na tego typu walce to oddzielny i szeroki temat. Dość powiedzieć, że jakość papieru ma znaczenie ze względu na to, do czego jest on wykorzystywany.

 

Rodzaje papieru

Obecnie na rynku papierniczym obserwuje się tendencje spadkowe w wytwarzaniu papieru graficznego. Coraz mniej produkowanego jest papieru gazetowego, gdzie prognozy mówią, że wciągu najbliższych kilku lat produkcja tego rodzaju papieru zmniejszy się o 5,4%. Lepsze tendencje widać w papierze graficznym przeznaczonym na książki, czasopisma i katalogi – tutaj spadek nie jest tak widoczny. Podczas gdy spada produkcja papieru graficznego, na światowych rynkach można zauważyć zdecydowany wzrost produkcji papieru do opakowań. Ten dział rynku papierniczego rozwija się zdecydowanie najprężniej. Natomiast z każdym rokiem obserwuje się także spadek produkcji papieru biurowego.

 

Produkcja papieru w poszczególnych krajach

Obecnie na świecie produkuje się około 420 milionów ton papieru rocznie. Ogólnoświatowe tendencje wykazują wzrost produkcji w tej branży. W podziale na kraje taki wzrost odnotowano między innymi w Japonii, Brazylii i Rosji. Silny wzrost produkcji papierniczej odnotowano także w Chinach – z roku na rok udział chińskiej produkcji papierniczej w globalnym rynku jest coraz większy. Spadek produkcji odnotowano natomiast w Indiach, Korei Południowej oraz Kanadzie. Na rynku papierniczym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej nie odnotowano ostatnimi czasy  znaczących zmian.

 

Przemysł papierniczy w Polsce

W Polsce produkcja papieru skupia się przede wszystkim w Ostrołęce, Kostrzynie, Krapkowicach, Kluczach, Kwidzynie, Kielcach, Szczecinie i Świeciu. W Polsce rynek papierniczy jest silnie zmonopolizowany. Główni gracze produkują nawet do 5600 ton papieru rocznie i w zasadzie wyznaczają trendy na rynku. Jak pokazują badania w 2018 r. w Polsce dało się zauważyć podobne tendencje, jak na rynku międzynarodowym. W zakresie produkcji papieru na opakowania odnotowano aż 6% wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi.