Przetargi państwowe

Przetargi państwowe to sposób dla wielu firm na pozyskiwanie dużych, często kilkuletnich kontraktów, gdzie klient będący instytucją państwową jest klientem pewnym i wypłacalnym. Nie dziwi więc, że wiele firm chętnie korzysta z możliwości przystąpienia do przetargu państwowego, choć nie różnią się one zasadniczo od przetargów organizowanych przez firmy prywatne, to jednak warto zapoznać się szczegółowo z prawem zamówień publicznych, bowiem to właśnie na podstawie jest ustawy z 29 stycznia 2004 r. instytucje państwowe organizują przetargi.

Podobnie jak w przypadku przetargów organizowanych przez firmy publiczne również tutaj istnieją dwie formy przetargu: nieograniczony i ograniczony. W przypadku przetargów nieograniczonych może wziąć w nich udział każda firma zainteresowana realizacją zamówienia na rzecz publicznego zleceniodawcy, kryterium wyboru jest tutaj jak najciekawsza oferta. Natomiast przetargi ograniczone odbywają się w dwóch etapach. W pierwszym etapie do publicznej wiadomości podawany jest fakt ogłoszenia przetargu, następnie firmy chcące wziąć w nim udział przesyłają zgłoszenia z wnioskiem o dopuszczenie do przetargu. Zgłoszenia są rozpatrywane według z góry określonych kryteriów, a następnie do firm, które przeszły pierwszy etap rozsyłane jest zaproszenie do złożenia oferty. Na tym etapie wybierana jest najkorzystniejsza oferta.

Często, aby przystąpić do takiego przetargu konieczne jest wpłacenie wadium. Wadium to określona suma pieniędzy, która ma stanowić zabezpieczenie dla organizatora przetargu przed niewywiązaniem się z niego firmy, która wzięła udział i wygrała przetarg. Często zamiast wpłacania wadium instytucje przyjmują gwarancje wadialne. Gwarancja wadialna jest to zabezpieczenie jakiego udziela firma udzielająca gwarancji w imieniu firmy przystępującej do przetargu, że w razie gdyby zaistniała sytuacja, w której nie zostaną dotrzymane warunki przetargu na rzecz organizatora zostanie wypłacona kwota wadium. Chociaż czasem zdarzają się pomyłki w gwarancjach przetargowych. Dokładne informacje na temat gwarancji przetargowych można znaleźć na stronie – www.gwarancjeprzetargowe.pl.

Warto jednocześnie podkreślić, że przetarg to nie jedyna forma składania zamówień publicznych jaką przewiduje prawo, oprócz przetargów istnieje możliwość negocjacji, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki czy licytacji elektronicznej. Jednak, aby instytucje państwowe mogły z nich skorzystać muszą zostać spełnione określone prawem warunki, natomiast przetarg to forma, z której mogą skorzystać podmioty państwowe zawsze.