Ulga IP Box – 5% podatek PIT

Ulga IP Box – co to jest?

 

Innovation Box (ulga IP Box) to nowe rozwiązanie odciążające dla podatników, z którym możemy się spotkać od 1 stycznia 2019 roku. Polega ono na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów generowanych na zasadzie praw własności intelektualnej. Celem wprowadzenia tej innowacji jest zachęcenie przedsiębiorców do jeszcze większego zaangażowania się w działalność badawczo-rozwojową firm. Po spełnieniu określonych warunków istnieje opcja wypracowania atrakcyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%. Ulga ta dotyczy zarówno podatku PIT jak i CIT, a skorzystać z niej będzie można dopiero w zeznaniu rocznym.

 

Warunki uzyskania ulgi IP Box

 

Z nowej 5-procentowej stawki podatku mogą skorzystać osoby sprzedające lub udostępniające swoje wynalazki, w tym także nowoczesne technologie jak oprogramowanie komputerowe, oczywiście na prawach autorskich. Warto uzupełnić, że podatnik może być właścicielem jak również współwłaścicielem lub użytkownikiem mającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Kluczowe warunki uzyskania ulgi to prowadzenie wyżej wymienionej działalności obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe, a także wytworzenie w niej kwalifikowanego IP i uzupełnianie stosownej dokumentacji. W ewidencji rachunkowej należy wyodrębnić każde prawo własności intelektualnej, aby stworzyć możliwość obliczenia podstawy opodatkowania.

Prawa własności intelektualnej

 

Nowatorska ulga podatkowa odnosi się do zbioru kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które w ramach działalności muszą zostać wytworzone, ulepszone bądź rozwinięte. Należą do nich na przykład:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • autorskie prawo do programu komputerowego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin.

 

Kto może skorzystać z nowej ulgi IP Box?

 

Na pewno opcja ta warta jest rozważenia przez informatyków – programistów, którzy są twórcami nowego oprogramowania. Ponadto ubiegać się o nią powinny osoby konstruujące dochodowe wynalazki lub wzory przemysłowe czy też przedsiębiorcy zarabiający na produktach leczniczych. Beneficjentami mogą być m.in.:

 • osoby prawne,
 • spółki i podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki komandytowoakcyjne z siedzibą na terenie RP,
 • wspólnicy spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej,
 • jednoosobowe działalności gospodarcze.

Ostateczną decyzję umożliwiającą skorzystanie z tej preferencji podatkowej podejmuje zawsze urząd skarbowy.

 

Księgowość – dokumentacja działalności

 

Przedsiębiorcy rozważający skorzystanie z ulgi Innovation Box z pewnością dostrzegli wiele niejasności w interpretacji nowego prawa. Dlatego najlepiej skorzystać z usług rachunkowych i zasięgnąć porady doświadczonego księgowego. Na terenie Podkarpacia wszelkie wątpliwości pozwoli rozwikłać Biuro Rachunkowe Katrines na ul. Okulickiego w Rzeszowie, tel. 512-464-046, 505-816-108. Profesjonalny pracownik wyjaśni, na czym polega dokładne prowadzenie księgowości w celu potencjalnego uzyskania obniżonego podatku jak również omówi istotę skrupulatnie prowadzonej dokumentacji. Warto wiedzieć o potrzebie założenia dodatkowej ewidencji przez osoby korzystające z księgi przychodów i rozchodów.