Zasady prowadzenia firmy w Hiszpanii

Prowadzenie firmy w Hiszpanii może się okazać nie lada wyzwaniem. Inny język, przepisy prawne, kultura oraz ludzka mentalność. Mimo to Polska i Hiszpania są do siebie podobne, więc na rynku hiszpańskim prowadzi działalność wiele firm polskich. Z czym wiąże się prowadzenie firmy w Hiszpanii? Jak sobie z tym poradzić? O czym należy pamiętać?

Zbliżone przepisy prawne w Polsce i Hiszpanii

Prowadzenie firmy w Hiszpanii niewiele różni się od polskich realiów – przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej są do siebie zbliżone. Podobnie wyglądają również procedury związane z rejestracją, zgłoszeniami i wydawaniem pozwoleń. Co ważne, rozpoczęcie działalności gospodarczej w Hiszpanii (z wyjątkiem działalności w zakresie m.in. radia, telewizji, przemysłu zbrojeniowego, transportu) nie wymaga pozwolenia.

Podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Hiszpanii są: prawo spółek z o.o., kodeks handlowy oraz przepisy dotyczące rejestru handlowego. Cudzoziemcy, którzy nie są stałymi rezydentami, a chcą zdecydować się na prowadzenie firmy w Hiszpanii, muszą posiadać dokument N.I.E. (pl. Numer Identyfikacji Obcokrajowca), wystawiany przez Komendę Główną Policji.

Jakie są formy prawne spółek w Hiszpanii?

Osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w Hiszpanii mają do wyboru jej trzy formy prawne: samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej (odpowiednik polskiego samo zatrudnienia), spółkę jawną oraz spółkę cywilną. Ich wspólną cechą jest to, że nie ma obowiązku wniesienia minimalnego kapitału początkowego, a wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych. Największym ryzykiem, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności samodzielnej, w spółce cywilnej bądź jawnej, jest to, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Ponadto można zdecydować się na prowadzenie firmy w Hiszpanii w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Najpopularniejszą formą działalności gospodarczej w Hiszpanii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może zostać powołana przez jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych.

Wymagane dokumenty przy zakładaniu działalności gospodarczej w Hiszpanii

Wszystkie osoby, które rozważają prowadzenie firmy w Hiszpanii powinni uzyskać zaświadczenie imienne spółki z Centralnego Rejestru Handlowego. Po uzyskaniu zaświadczenia, które potwierdza nadanie firmie nazwy, spółka musi otworzyć konto w banku, aby przelać kapitał założycielski. Założyciele zobowiązani są też zgłosić ją do Rejestru Handlowego oraz Rejestru Inwestycji Zagranicznych. Następnie urząd skarbowy nadaje spółce numer NIF.

Aby rozpocząć działalność, potrzebne jest ponadto pozwolenie urzędu miasta, które potwierdzi, że prowadzona działalność jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Trzeba także złożyć wniosek o nadanie spółce numeru identyfikacji ubezpieczeniowej. Więcej informacji na stronie: http://biuroksiegowewhiszpanii.pl/%EF%BB%BFzalozenie-dzialalnosci-w-hiszpanii/